Mobil omslagsbild

Vi samarbetar med:

FAR

Elisabeth Svensson är medlem i branschorganisationen FAR. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. FAR bildades 1 september 2006.

FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. FAR vet vad som krävs för att möta förändringarna i vår bransch. Samtidigt är vi med och påverkar alla andra branscher i vårt land, från stålet och musiken till skogen och jeansen. FAR ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information, vilket är grunden för tillväxt.
För mer info gå in på far.se

Visma Spcs

Ekonomibyrån i Halmstad samarbetar med Visma Spcs med syfte att utveckla Vismas produkter och tjänster som vänder sig till redovisningsbyråer. För mer info om Visma Spcs besök vismaspcs.se

TEK

Ekonomibyrån har ett nära samarbete med TEK. TEK strävar efter att vara en kompetenspartner som genomför behovsanpassande aktiviteter i form av utbildningar, nätverksbyggande, seminarier och rekryteringsåtgärder. Överskottet investeras i utrustning för gymnasieskolor för att bidra långsiktigt till samhällets utveckling. För mer info gå gärna in på tek.se