Mobil omslagsbild

Auktoriserad Redovisningskonsult

Det finns en uppsjö av företag att välja på när man som företagare ska anlita ett externt bolag för hjälp med sin ekonomi. Fördelen med att anlita ett företag som Ekonomibyrån, som har en auktoriserad redovisningskonsult via FAR, är framför allt följande:

  • Allt arbete som utförs för kunds räkning dokumenteras på ett professionellt och personligt sätt så att man uppfyller de krav som exempelvis bokförings-, årsredovisnings-, aktiebolags- samt skattelagstiftningen kräver. Allt kundarbete dokumenteras enligt REKO, Svensk standard för redovisningstjänster.
  • Ett kunduppdrag ska vara i ett "överlämningsbart skick " så att man som kund kan känna sig trygg med att det företag man anlitar bygger en ekonomifunktion och att kunskapen om kundens företag inte endast finns i en medarbetares huvud. Den kunskapen ska inte vara personbunden. Systemet blir annars väldigt sårbart om det händer något med den person som sköter företagets ekonomi.
  • Den auktoriserade redovisningskonsulten blir kvalitetskontrollerad av vår branschorganisation FAR . Kontrollen har sin utgångspunkt i REKO, Svensk standard för redovisningstjänster, vars motto är att kunna leverera högkvalitativa ekonomiska tjänster.
  • Den auktoriserade redovisningskonsulten genomgår minst 40 timmars utbildning per år inom olika ekonomiska områden.
  • En auktoriserad redovisningskonsult har en ansvarsförsäkring.