Mobil omslagsbild

Ekonomifakta 2017

Här hittar du aktuell ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter.

När ska momsen betalas in? Skattekalender 2017

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift 31,42  
Sjukförsäkringsavgift 4,35 
Arbetsskadeavgift 0,20 
Arbetsmarknadsavgift 2,64 
Allmän löneavgift 10,72
Ålderspensionavgift 10,21 
Efterlevnadspension 0,7 
Föräldraförsäkring 2,60 
 
För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1950 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.
 
Egenavgift 28,97  
Sjukförsäkringsavgift vid 7 karensdagar 4,44 
Arbetsskadeavgift 0,20 
Arbetsmarknadsavgift 0,10 
Allmän löneavgift 10,72 
Ålderspensionsavgift 10,21 
Efterlevandepension 0,7 
Föräldraförsäkring 2,60 
  

Basbelopp

Inkomstbasbelopp 61.500 kr 

Prisbasbelopp 44.800 kr 

Förhöjt prisbasbelopp 45.700 kr  
 

Gåvor till anställda

(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450 kr 
Jubileumsgåva 1.350 kr 
Minnesgåva 15.000 kr 
 

Inkassoavgifter

Förseningsavgift 450 kr 
Påminnelseavgift 60 kr 
Inkassoarvode 180 kr 
Amorteringsplan 170 kr 
Amorteringsavisering 60 kr/avi 
Arvode bet.föreläggande 380 kr 
Ans. bet.föreläggande 300 kr 
Arvode handräckning 420 kr 
Ans. handräckning 300 kr 
Kostnad verkställighet 600 kr/år  
 

Inkomst av näringsverksamhet 2017 (inkomstår 2016)

Periodiseringsfond, firma+HB 30 %
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25 %
Positiv räntefördelning 6,27 % (6,65) 
Negativ räntefördelning 1,5 % (1,65) 
Expansionsfondsskatt 22 %
Bolagsskatt 22 %
Schablonavdrag egenavgifter 25 %
Schablonavdrag löneskatt 20 %

Kostförmåner

Frukost 45 kr
Lunch/Middag 90 kr
Helt fri kost 225 kr

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil  9,50 kr/mil (bensin) 6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation

Nya representationsregler från och med 1 januari 2017. www.skatteverket.se

Räntor i procent

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00 %) 8,00

Referensränta
(2017-01-01)                0,50

Reporänta
(2017-02-22)               –0,5

Statslåneräntan
(genomsnitt 2016)          0,34

Sjukförsäkring och pension

Högsta sjukpenninggrundande
inkomst 2017                                               336.000 kr
Högsta föräldrapenning                                448.000 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst             461.250 kr / år eller 38 438 kr/månad

Sjuklön

Dag 1 (karensdag)              0 %

Dag 2 - 14                        80 %

Dag 15                              Sjukpenning från Försäkringskassan.
                                         Läs mer på fk.se

Brytpunkt för statlig inkomst

(taxerad förvärvsinkomst)
20 % statlig skatt                       452.100 kr
25 % statlig skatt                       661.700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag                        220 kr
Halv dag och natt         110 kr

Läs mer om minskning av traktamente
och traktmente utomlands på:
skatteverket.se