Mobil omslagsbild

Checklista

Här hittar du en förteckning äver saker som ska lämnas in varje månad. 

Löpande bokföring: 

För att kunna utföra vårt arbete på ett professionellt och korrekt sätt och för att erbjuda dig och ditt företag bra beslutsunderlag vill vi gärna ha in följande material.
Inlämning senast den 10:e påföljande månad. Till exempel lämnas augustis papper in före den 10 september.

 • Kontoutdrag från banken +  bankgiroinbetalningsunderlag
 • Till varje inbetalning skall kundfakturan bifogas
 • Alla underlag ska vara insorterade i datumordning efter bankkontoutdraget
 • Kontantkvitton ska klistras upp på A4- papper. För varje kvitto ska en anteckning göras om det kan öka förståelsen av kvitton. På alla representationskvitton ska ALLTID namn på de som representerat finnas med.
 • Inlämnat underlag till Ekonomibyrån = Attesterat underlag ( var snäll och attestera alla papper innan de lämnas till oss )
 • Reseräkning ska upprättas varje månad om man kör med sin egen bil mycket i sin verksamhet.
 • Har du erhållit andra papper som kan vara av intresse för oss, till exempel papper från Skatetverket och Bolagsverket, var vänlig tag en kopia och lämna till oss.

Löneuppdrag: 

Senast den 15:e varje månad måste vi få in följande info.

1 Vilka ska ha lön och hur mycket ska utbetalas?

2 Eventuell ny personal som ska få lön:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kontonummer inklusive clearingnummer
 • Överenskommen lön
 • Kopia på anställningsavtal.