Mobil omslagsbild

Hjälp med deklaration

När man driver ett företag är det viktigt att man följer de lagar och förordningar som gäller för respektive bolagsform. Skatteverket har som uppdrag att ta hand om diverse deklarationer, som ni som företagare förväntas lämna in. Ekonomibyrån erbjuder er biträde med att upprätta bland annat följande deklarationer.

  • Inkomstdeklaration, både för företag och privatpersoner
  • Momsdeklaration
  • Uppbördsdeklaration, det vill säga redovisning av sociala avgifter samt personalens källskatt
  • Preliminär inkomstdeklaration (beräkning av F-skatt)

Vi biträder er gärna med att fylla i andra blanketter till Skatteverket och andra myndigheter. Ett exempel är skatte- och avgiftsanmälan (som används vid nyregistrering av ett företag).
 

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!

Bra för dig som vill sköta bokföringen själv!

För dig som vill sköta din löpande bokföring själv erbjuder vi paketlösningen "bokför själv" där vi på Ekonomibyrån i Halmstad som byrå agerar som ekonomiska rådgivare och bollplank.  

I paketet "bokför själv" ingår:

  • Kvartalsvis avstämningsmöten av din löpande bokföring 
  • Telefonsupport
  • Nyhetsbrev
  • Bokslut och deklaration
För att komma igång med  tjänsten "bokför själv" träffas vi initialt för att se över statusen på ditt företags bokföring. Tillsammans utformar vi då den enklaste och smidigaste digitala hanteringen för ditt företags ekonomirutiner. 

Därför arbetar vi huvudsakligen i VISMA e-ekonomi (webbaserat).

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!