Mobil omslagsbild

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett om ert företag är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma ska årets verksamhet och bokföring sammanfattas i ett årsbokslut. Ekonomibyrån biträder er vid upprättandet av bokslut av räkenskapsåret som ligger som underlag för årsbokslut /årsredovisning.

Vi hjälper er att utforma en årsredovisning som blir informativ och korrekt och som ger ert bolag en rättvisande bild till externa parter,

Vårt mål är att kunna lämna en bokslutsrapport.
 

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!