Mobil omslagsbild

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett om ert företag är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma ska årets verksamhet och bokföring sammanfattas i ett årsbokslut. Ekonomibyrån biträder er vid upprättandet av bokslut av räkenskapsåret som ligger som underlag för årsbokslut /årsredovisning.

Vi hjälper er att utforma en årsredovisning som blir informativ och korrekt och som ger ert bolag en rättvisande bild till externa parter,


 

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!